“Hizmet Performansının Geliştirilmesi Çalıştayı” Afyon’da yapıldı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce “Hizmet Performansının Geliştirilmesi Çalıştayı” Afyon’da yapıldı.  Çalıştaya Genel Müdürlüğün farklı birimlerinde çalışan 68 personel 2 grup halinde katıldı.
Bakanlık vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla ve performanslarının geliştirilmesiyle gerçekleştirileceğinden hareketle yapılan çalıştayla motive edici çalışma ortamı, kişisel gelişimlerin desteklenmesi ve aidiyet duygusunun sağlanması amaçlandı.
Genel Müdür Temindar Aytekin’in katıldığı çalıştayda, performans odaklı katılımcı yönetim anlayışı ile beyin fırtınası yöntemi kullanılarak Genel Müdürlüğün hedef ve hizmetleri bütçe imkanları dahilinde değerlendirildi. Faaliyetlerin yürütülmesinde sorumlu olması gereken birimlerin değerlendirilmesinin ardından içsel- dışsal durum analizi yapılarak sonuç raporu hazırlandı.


Sonraki Sayfa: Bolu İli Evde Sağlık ve Bakım İşbirliği Protokolü Düzenlenen Törenle İmzalandı

Önceki Sayfa : 6. Aile Şurası, Aile Haftası'nda Ankara'da gerçekleştirilecek.